04/11/19

 

 

 

 

 

 

 

 

Polfer Podzespoły Indukcyjne S.A.
realizuje projekt pn. „Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Polfer Podzespoły Indukcyjne S.A. poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii produkcji cewek powietrznych” współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 3. Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

 

Firma POLFER Podzespoły indukcyjne S.A. jest producentem podzespołów indukcyjnych z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem. Zakres produkowanych wyrobów obejmuje transformatory, dławiki, cewki na korpusach oraz cewki powietrzne będące kluczową dla nas grupą wyrobów, produkcję których wdrożyliśmy ponad 10 lat temu. Ciągłe dążenie do rozszerzania oferty produktowej oraz oczekiwania klientów dotyczące oferty pokrywającej całą gamę zapotrzebowania na produkty m.in. cewki spowodowały, że niezbędnym dla Spółki jest wdrożenie produkcji cewek o bardzo szerokim zakresie średnic przewodów nawojowych oraz typach przewodów.

 

Głównym celem projektu jest osiągnięcie wzrostu międzynarodowej konkurencyjności firmy Polfer w stosunku do światowej konkurencji ze strony producentów cewek powietrznych. Wieloletnie doświadczenie wnioskodawcy w branży i własne prace badawczo-rozwojowe sprawiają, iż firma jest w posiadaniu zasobu nieopatentowanej wiedzy technicznej pozwalającej na wdrożenie nowej technologii produkcyjnej. Stworzono autorską koncepcję ciągu produkcyjnego i określono parametry składających się nań potrzebnych urządzeń produkcyjnych.

Osiągnięcie celu, jakim jest wyprodukowanie cewki powietrznej o unikatowych walorach jakościowych oraz możliwość kompleksowego zabezpieczenia klientów w szeroki wachlarz typów cewek wymaga inwestycji w zakup:

 

-  3 nawijarek do cewek powietrznych,

-  lasera wraz ze stanowiskiem roboczym zapewniającym prawidłowe usuwanie warstw izolacji z drutów       nawojowych,

-  zestawu krępowników pozwalających odpowiednio profilować wyprowadzenia cewki wraz ze

   stanowiskiem umożliwiającym operację wycinania części końcówki cewki,

-  stacji roboczej z ramieniem robota,

-  komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym wczytanie rysunku technicznego

   do tak skonstruowanego układu maszyn.

 

 

Wydatki kwalifikowalne: 957 150,00PLN

 

 

„Wzrost międzynarodowej konkurencyjności..."


 Polfer Podzespoły Indukcyjne S.A. poprzez wdrożenie 
w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii produkcji cewek powietrznych” 

  1. pl
  2. en