Polityka jakości

Nadrzędnym celem POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A., jest osiągnięcie trwałej pozycji dostawcy podzespołów indukcyjnych na rynku międzynarodowym i wiodącej roli na rynku krajowym.

Realizujemy to poprzez dostarczanie naszym klientom wyrobów wysokiej jakości, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, bezpiecznych, niezawodnych, w uzgodnionych terminach i po konkurencyjnych cenach. Wraz z nimi budujemy naszą markę jako rzetelny i wiarygodny partner w interesach, zawsze gotowy do współpracy. W dążeniu do tak postawionych celów, kierujemy się zasadami zarządzania przez jakość.

Stojące przed nami zadania realizujemy poprzez:

  1. Zaangażowanie i doświadczenie całego personelu. Wszyscy odpowiadamy za jakość, każdy pracownik jest świadomy celów firmy i zadań jakie z nich dla niego wynikają. Systematycznie analizujemy ryzyka i oceniamy szanse w każdym obszarze działalności.
  2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, ponieważ rozwój firmy zależy od rozwoju pracowników.
  3. Rozwój techniczny i organizacyjny, wynikający z systematycznego rozpoznawania i elastycznego dostosowywania się do potrzeb klientów. Inwestujemy w nowoczesne maszyny, poszerzamy asortyment produkcji. Naszym partnerom zawsze jesteśmy gotowi służyć fachową pomocą i radą.
  4. Rzeczową kwalifikację i ocenę naszych dostawców, z którymi rozwijamy partnerską współpracę opartą na obustronnych korzyściach.

W zakresie polityki środowiskowej i zgodności z prawem, dążymy do:

  • Zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez wdrażanie praktyk minimalizujących wpływ naszych działań na środowisko.
  • Zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, co pozwala nam redukować odpady i zwiększać efektywność surowcową.
  • Zrównoważonego wykorzystania zasobów i społecznej odpowiedzialności biznesu, dążąc do odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi i wspierania społeczności lokalnych.
  • Ciągłego doskonalenia systemu środowiskowego, co obejmuje regularne analizy i udoskonalenia procedur, aby maksymalizować korzyści środowiskowe.
  • Przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji prawnych, zapewniając, że nasza działalność jest prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i prawnymi.

Kierownictwo POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A. zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego podnoszenia skuteczności systemu zarządzania jakością.