Rozwój oferty cewek powietrznych Polfer PI SA w oparciu o realizację Agendy Badawczej

EU.webp

Zakup częściowo finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Poddziałanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Umowa nr RPMA.01.02.00-14-c009/18

Celem projektu było podniesienie poziomu technologicznego firmy i wdrożenie nowych rozwiązań produktowych skierowanych na rynki światowe. Przedmiotem inwestycji jest adaptacja posiadanych pomieszczeń przewidzianych do umiejscowienia centrum badawczo - rozwojowego cewek powietrznych firmy POLFER. Dział B&R zyska także nowe urządzenia badawcze. Generowane przez projekt zyski stworzą możliwość dla działań zmierzających do ciągłego podnoszenia jakości produktów, czyniąc firmę bardziej elastyczną w zakresie spełniania oczekiwań rynków oraz przyjazną zarówno dla odbiorcy jak też dla otoczenia.

Całkowita wartość projektu: 5 687 901,30  zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 622 310,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 940 907,97  zł

Zobacz inne wpisy