Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa POLFER dzięki wdrożeniu wyników prac B+R

Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa POLFER dzięki wdrożeniu wyników prac B+R

Umowa nr RPMA.03.03.00-14-j082/23-00

Zakup częściowo finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Poddziałanie 3.3 Innowacje w MŚP

Firma POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A. jest producentem podzespołów indukcyjnych z tradycją sięgającą 1966r. Polfer wytwarza produkty wysokiej jakości zgodnie z wymogami odbiorców krajowych i zagranicznych. Zakres produkowanych wyrobów obejmuje transformatory, dławiki, cewki na korpusach, cewki powietrzne. Ciągłe dążenie do rozszerzania oferty produktowej oraz oczekiwania klientów dotyczące oferty pokrywającej całą gamę zapotrzebowania na produkty m.in. cewki spowodowały, że niezbędnym dla Spółki jest poszerzenie parku maszyn produkcyjnych poprzez zakup nowoczesnej stacji montażowej cewek na karkasie. Inwestycja umożliwi wdrożenie przeprowadzonych przez spółkę wyników prac B+R i wprowadzenie do oferty nowych innowacyjnych produktów w postaci cewek na korpusach zgrzewanych prądowo i znakowanych laserowo.

Całkowita wartość projektu: 1 866 525,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 517 500,00 zł
Wysokość dofinansowania: 748 000,00 zł

EU.webp

Galeria

Zobacz inne wpisy