30/11/20

Zarząd Spółki POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875 - wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej do złożenia ich do depozytu akcji Spółki, w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, w celu przekształcenia w formę elektroniczną.
Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.
Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze Wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

  1. pl
  2. en