"Wdrożenie systemu integrującego wymianę danych w procesach prognozowania i realizacji dostaw"

 

 

 

Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt realizowany w latach 2014-2015

 

Wartość dofinansowania w UE: 153 300,00 PLN

 

10/06/14