02/11/20

 

Nazwa projektu:  Dotacja na kapitał obrotowy dla POLFER Podzespoły indukcyjne S.A.,

 

Cele: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy

 

Program: Działanie 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Wartość projektu: 340 581,63 zł

 

Dofinansowanie projektu: 340 581,63 zł

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A.

  1. pl
  2. en